MYA900200

BNA34C / BNA42C / BNA34S / BNA42S / BNA34DHY / BNA42DHY / BNA42MSY

  • BITE HOLDER SHANK / 20x20mm
  • MIYANO ITEM NO. / CG73L000